#Klodianin
Shqipes i mungojnë dy flatra…

Shqipes i mungojnë dy flatra…

Për njëmbëdhjetë ditë rresht, në vendin tonë mbizotëroi klima e rëndë shpirtërore, te të gjithë shqiptarët. Brenda kë ...

2019 . All rights reserved.